Bouwrijp maken wijk Catharinaklooster Sambeek

Johan Laarakkers Werken

Project: Woonrijp maken Catharinaklooster Sambeek
Opdrachtgever: Mooiland
Contractvorm: RAW
Uitvoeringsperiode: Augustus 2016/September 2017

Bij de bouw van de nieuwe wijk in Sambeek was ook Arie Laarakkers BV aanwezig. Wij hebben als bedrijf het grondwerk en de riolering gedaan. Bij de riolering is een pompgemaal geplaatst ter behoeve van de honderd woningen en het regenwater wordt door middel van een infiltratieriool, permeo, naar een Wadi.