Reconstructie kranenveld Heijen

Johan Laarakkers Werken

Project: Reconstructie Kranenveld Heijen
Opdrachtgever: Gemeente Maashorst
Contractvorm: RAW
Uitvoeringsperiode: Oktober 2022 — November 2022

De werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit de aanleg van een aparte regenwater riolering. Hiermee werd regenwater en vuilwater in een gescheiden rioolstelsel afgevoerd. Verder werd de bestaande asfaltverharding vervangen door betonnen straatstenen. De goten en kolken werden ook vervangen. Hiermee losten we bestaande waterhuishoudingsproblematieken definitief op.

SLIDESHOW